آموزش مجازی یک ساله شد

به نظر شما یک سال پس از مجازی شدن آموزش در کشور این شیوه آموزشی نمره قبولی می‌گیرد؟

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir