۵میلیارد یورو پروژه در حال تکمیل در مناطق کمتر توسعه یافته توسط بانک صنعت و معدن

اقتصاد آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر