نجَباء تصمیم خود برای حمله به آمریکا را گرفته است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری