گزارش تصویری از سفر جانشین فرمانده ناجا به استان کرمان

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
در حال انتقال به منبع خبر