ظریف: مقامات آمریکایی در تمام جنایات رژیم اسرائیل علیه بشریت سهیم و مسئول هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری