امیرعبداللهیان: بازداشت شیخ علی سلمان نشانه حمایت از افراط گرایان در بحرین است

نسیم آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر