سهم اتوبوس های شهری در تولید ذرات معلق هوای تهران تنها ۵ درصد است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری