اعتراضات بخاطر بی تدبیری، ناکارآمدی و فساد است نه افزایش قیمت بنزین

اقتصاد نگار
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری