پنتاگون جابه جایی نظامیان آمریکایی در خارج از مرزها را تعلیق کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری