حذف عامل ترامپ از دو بازار

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری