سه کانون مساجد جنوب فارس در «جشنواره کرامت» برگزیده و تقدیر شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری