تصاویر/ لحظه بازکردن یک تابوت سنگی پس ۲۰۰۰ سال

آفتاب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر