مهلت پرداخت جریمه غیبت سربازی متقاضیان سال ۹۷؛ پایان سال آینده

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند تا افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir