سردار سلامی: ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر