قربانی سرقت

چند سال در یکی از شهرهای اطراف تهران به عنوان افسر ویژه قتل در اداره آگاهی فعالیت می‌کردم. یک روز مردی با اداره تماس گرفت و از کشف جسد دختر جوانی در یک کانال آب خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir