اگر شعر در هنر کسی نباشد اشتباهی اتفاق افتاده است / برخی کارگردان ها به اشتباه برای میزانسن نمایشنامه می نویسند / روایت فرهاد آزمون درباره پیوندهای هنرهای نمایشی و شعر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری