فاطمه هاشمی: اغلب اصلاح طلبان، چپ های تند اول انقلابند؛ یک روز مخالف امریکا و یکروز موافق مذاکره با آن / وصیتنامه دوم پدرم هنوز پیدا نشده

تیک
در حال انتقال به منبع خبر