تقدیر از عکاس حادثه تروریستی اهواز

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر