فروش جنگنده های انگلیس به قطر نهایی شد

جهان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر