دعا؛ مبارزه‌ای جمعی در یک وضعیت ناهنجار اجتماعی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری