توان تولید سالانه ۱۵۰ واگن مترو در تهران

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر