دختران بیشتر از پسران تحصیل کرده بیکار هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری