مدارس برخی شهرستان های استان فار س به علت بارش برف فردا تعطیل شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری