توافقات اولیه برای مشارکت بانک ها در مدیریت سهام پروژه پدیده شاندیز/ نهایی شدن سهام جبرانی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری