ریه فردی که کرونا می گیرد، دیگر مانند ریه سالم عمل نمی کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری