تفاهم نامه همکاری چهارجانبه پیاده سازی پروژه های مرتبط با شهر هوشمند سنندج به امضا رسید

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر