تهدید ترکیه به گسترش مناطق تحت نفوذش در سوریه

اکوفارس
در حال انتقال به منبع خبر