آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل افغانستان

بیرجند- دو مخزن ذخیره سوخت در مرز ماهیرود و در داخل خاک افغانستان آتش گرفت.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir