فولاد و میلگردهای غیر استاندارد در ساخت و سازها استفاده می شود

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر