مجمع تشخیص دو بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را تصویب کرد

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir