نمک دریاچه بختگان حاوی ذرات خطرناک و مرگبار است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری