تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق لشکری و کشوری

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir