طرح طبقه بندی مشاغل از سوی مسئولان مسکوت مانده است

مسرت با اشاره به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل باید از سال ۹۰ در این سازمان اجرا می شد گفت: طرح طبقه بندی مشاغل تاکنون از سوی مسئولان مسکوت مانده و اجرا نشده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir