بستری شدن گزارشگر 20:30 در بیمارستان/عکس به گزارش شفا آنلاین ،علی رضوانی گزارشگر برنامه های ورزشی و در بخش خبری 20:30 نیز آیتم های مربوط به خارج از گود را تهیه می کند به خاطر آلودگی هوا زمین گیر شد و کارش به بیمارستان کشید.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری