تحلیلگر بازار مسکن: بانکها نقش اساسی در گرانی مسکن دارند / اقتصاد بیمار یعنی هزینه افتتاح یکی از "مال" ها دو برابر تمام جذب سرمایه بخش کشاورزی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری