نقطه ضعف استقلال ترمیم نشد اما نقطه قوتش قوی تر شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری