خون مقامات از مردم رنگین تر نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری