نهادینه شدن فرهنگ بسیج از جمله اهداف تبیین دفاع مقدس است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری