انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر