مردم از رای دادن به افراد قدرت طلب، سیا ه نما و اسراف کننده در تبلیغات پرهیز کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری