مدیرعاملی که ۲سال دوره مدیریت نداشته باشد نمی تواند در شرکت کار خاصی انجام دهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری