پذیرش روزانه ۳ هزار بیمار در دو بیمارستان تأمین اجتماعی اصفهان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری