لزوم انتقال مسکن مهر به حوزه بافت های فرسوده داخل شهر تهران

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری