رفع تصرف بیش از ۶۶۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان

هرمزگان تودی
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری