پنج هکتار از باغ های کهنوج کرمان در آتش سوخت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری