لزوم ارتقاء پدافندغیرعامل و چتر بازدارندگی تهدیدات با توجه به آسیب پذیری خوزستان

پایداری ملی
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری