بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در هیچ تجمع اعتراضی حضور نداشته اند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری