معابر شهر سمنان ۸ مرحله ضدعفونی شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری