قطع مجدد آب شهر الحسکه سوریه از سوی ارتش ترکیه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری