عدم حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی؛ دلیل کمبود مواد ضدعفونی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری